กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

🙏🙏🌷🌼🌻🌺💐 วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรำลึกพระคุณครู ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ โดยมีกิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะบทสวดบูชาครู มอบพาน กรวยดอกไม้เพื่อบูชาครู


LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *