วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มาตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร คณะกรรมการทุกท่านได้ให้คำแนะนำกับโรงเรียนเป็นอย่างดีมาก

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *