ร่วมเล่นดนตรีไทยอังกะลุง

ร่วมเล่นดนตรีไทยอังกะลุง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 59 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ได้รับเชิญจากอบต.สระแก้ว
เข้าร่วมเล่นดนตรีไทยอังกะลุงซึ่งเป็น ประเพณีทำบุญค้ำฟ้าของท้องถิ่น


LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *