นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโครงการห้องเรียนพิเศษ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโครงการห้องเรียนพิเศษ

ยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโครงการห้องเรียนพิเศษระดับมัธยม โรงเรียนวัชรวิทยา
ห้อง E-SMART , สสวท. ,Education Hubและสำรอง ทั้ง 8 คน ประจำปีการศึกษา 2559


LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *