งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา 2558 “ลูกเสือสานสู่ฝัน สานสัมพันธ์สู่อาเซียน” วันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร นำนักเรียนและผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วม งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา 2558 “ลูกเสือสานสู่ฝัน สานสัมพันธ์สู่อาเซียน” ในวันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายก อบจ. เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *