โครงการพลังงานสัญจร

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยา ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด จัดกิจกรรม เปิดโลกก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน ให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3


LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *