การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 2-3 ภาคเรียนที่ 1/2561

👩‍👩‍👦👩‍👩‍👧👨‍👨‍👧‍👧👨‍👨‍👦‍👦👨‍👧‍👦👨‍👧‍👧 วันที่ 16 มิถุนายน 2561 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 2-3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อทำความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานวิชาการ การฝึกทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนในบุตรหลานนำไปสู่พัฒนาการและการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ


LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *