หลักสูตรเพิ่มเติมของโรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร มีดังนี้

1.หลักสูตร English CEFR   ประเมิน ฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจำวันได้ด้านภาษา-OXFORD

 

หลักสูตร เรียนรู้ภาษาจีน จากครูชาวจีนโดยตรง

ดาวน์โหลด

 
2.หลักสูตร Gakken ห้องเรียนทดลองวิทย์  จากประเทศญี่ปุ่น 3.หลักสูตร จิตคณิต  คิดเลขเร็ว ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา เป็นการเพิ่มเติมสมาธิในการคิดต่างๆ
ห้องเรียนวิยาศาสตร์ จิตคณิต
4.การเรียนการสอนแบบ Project Approach ส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองต่อไปได้ตลอดชีวิ 5.  การเรียนแบบ  InteractiveLEDเพิ่มความสนใจและการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
Project-Approach  10509
6. หลักสูตร ว่ายน้ำ  เพื่อเอาชีวิตรอด 7. หลักสูตร ห้องสมุด (นักเรียนทุคน)ส่งเสริมคาบเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
slide003 slide004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.

Like Us On Facebook
ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

สถิติการสอบเข้า
แผนผังที่ดิน