Congratulations ประจำปี 2557 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6,มัธยมศึกษาปีที่ 3 แด่ผู้สำเร็จ ทั้งหมด 105 คน แบ่งเป็น ป.6 58 คน และ ม.3 47 คน
สภานักเรียน, นักเรียนเรียนดี,
นักเรียนสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในการสอบเข้าห้องพิเศษ สมัคร 26 คน สอบติดทุกคน 100 %
STEM กำแพงเพชรพิทยาคม 4 คน
E-SMAT วัชรวิทยา 1 คน
EP 2 วัชรวิทยา คน
สสวท. วัชรวิทยา4 คน
ห้องวิชาการวัชรวิทยา 4 คน
ห้องเรียนปกติ กำแพงพิทยาคม 5 คน
ห้องเรียนปกติ วัชรวิทยา 6 คน
ที่เหลือประสงค์เรียนต่อโรงเรียนเดิม
โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านรองสมยศ รอดพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 มาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้กับสภานักเรียน และนักเรียนดีเด่นประจำปี และนักเรียนที่่นำชื่อเสียงมาสู้ รร.อีกหลายคน

 

21982_811562082269979_3807064854743405841_n 10407459_811562012269986_3182533412188660065_n 10410182_811562148936639_1144607303732395489_n 10922700_811562108936643_4973323995061365282_n 11101258_811561918936662_6739621406951309484_n

Like Us On Facebook
ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

สถิติการสอบเข้า
แผนผังที่ดิน