การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 2-3 ภาคเรียนที่ 1/2561

👩‍👩‍👦👩‍👩‍👧👨‍👨‍👧‍👧👨‍👨‍👦‍👦👨‍👧‍👦👨‍👧‍👧 วันที่ 16 มิถุนายน 2561 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 2-3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อทำความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานวิชาการ การฝึกทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนในบุตรหลานนำไปสู่พัฒนาการและการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ ❤❤❤

ร่วมเล่นดนตรีไทยอังกะลุง

ร่วมเล่นดนตรีไทยอังกะลุง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 59 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ได้รับเชิญจากอบต.สระแก้ว เข้าร่วมเล่นดนตรีไทยอังกะลุงซึ่งเป็น ประเพณีทำบุญค้ำฟ้าของท้องถิ่น

“OPEN HOUSE” การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ

“OPEN HOUSE” การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ “The Project Approach” ห้องเพชร เรื่อง ส้ม ห้องพลอย เรื่อง ป.ปลาตากลม ห้องไพลิน เรื่อง ไข่มหัศจรรย์ ห้องมุกดา เรื่อง กล้วยมหัศจรรย์ ห้องโอปอล[.....]