โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน รุ่นที่ ๓๓ ๑/๒๕๖๑

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้าค่ายรับการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน รุ่นที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๒ วัดหนองปลิง เพื่อให้นักเรียนฝึกระเบียบวินัย มีคุณธรรมจรรยธรรมที่ดี [...]

ยินดีกับนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัด ป.6 ม.3

ยินดีกับนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัด ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2555 2556  2558 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนวัชรวิทยา

ยินดีกับนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัด ป.6 ม.3

ยินดีกับนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัด ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2555 2556  2558 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนวัชรวิทยา

โครงการพลังงานสัญจร

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยา ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด จัดกิจกรรม เปิดโลกก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน ให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3