• เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ทางโรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ได้จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ

  มอบเกียรติบัตร ให้แด่ลูกเสือ ที่สำเร็จการอบรม หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ

  โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมเดินสวนสนาม ณ สนามกีฬาชากังราว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ

  โครงการอบรมธรรม วิถีธรรม วิถีพุทธ รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ค. 58 ณวัดหนองปลิง

  โครงการอบรมธรรม วิถีธรรม วิถีพุทธ รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ค. 58 ณวัดหนองปลิง

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ

  โครงการวิธีธรรม วิธิพุทธ ณ วัดหนองปลิง

  โครงการวิธีธรรม วิธิพุทธ ณ วัดหนองปลิง

  Congratulations ประจำปี 2557 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6,มัธยมศึกษาปีที่ 3

  Congratulations ประจำปี 2557 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6,มัธยมศึกษาปีที่ 3 แด่ผู้สำเร็จ ทั้งหมด 105 คน แบ่งเป็น ป.6 58 คน และ ม.3 47 คน
  Like Us On Facebook
  ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

  ผู้บริหารสถานศึกษา

  นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

  หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

  สถิติการสอบเข้า
  แผนผังที่ดิน