• กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

  กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  ทัศนศึกษานอกสถานที่ ไหว้พระ 5 วัด

  เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 คุณหมอสุพจน์ บุญประสงค์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง ได้มาทำการตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคารขอขอบคุณคุณหมอและเจ้าหน้าที่มา ณ โอกาสนี้

  -

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ทางโรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ได้จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ

  โครงการอบรมธรรม วิถีธรรม วิถีพุทธ รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ค. 58 ณวัดหนองปลิง

  โครงการอบรมธรรม วิถีธรรม วิถีพุทธ รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ค. 58 ณวัดหนองปลิง

  Open House Project Approach

  Open house ผู้ปกครองเยี่ยมชมโครงการภายในห้องเรียน

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ

  Congratulations ประจำปี 2557 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6,มัธยมศึกษาปีที่ 3

  Congratulations ประจำปี 2557 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6,มัธยมศึกษาปีที่ 3 แด่ผู้สำเร็จ ทั้งหมด 105 คน แบ่งเป็น ป.6 58 คน และ ม.3 47 คน
  Like Us On Facebook
  ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

  ผู้บริหารสถานศึกษา

  นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

  หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

  สถิติการสอบเข้า
  แผนผังที่ดิน