• ผลการสอบ O-NET 59 มากกว่าระดับประเทศ

  ผลการสอบ O-NET 59 มากกว่าระดับประเทศ

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 โรงเรียนกำแพงพิทยาคมและโรงเรียนวัชรวิทยา

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ

  ยินดีกับนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัด ป.6 ม.3

  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนวัชรวิทยา

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโครงการห้องเรียนพิเศษ

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโครงการห้องเรียนพิเศษ

  วันที่ 6-11 กันยายน 2558 นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์และเขียนรายงานรูปแบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเนเชอรัล ปาร์ค รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

  -

  งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา 2558 “ลูกเสือสานสู่ฝัน สานสัมพันธ์สู่อาเซียน” วันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร

  -

  วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นำโดย ผอ.กลุ่ม สช. คุณบุญเลิศ เสียงสุขสันติ ศน.บุญลักษ์ อึ้งชัยพงษ์ และคุณฉันทนา คงคารัตน์ มาตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาและให้คำแนะนำกับโรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคารเป็นอย่างดีมาก

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน

  เข้ารับรางวัลเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )

  เข้ารับรางวัลเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )

  สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อย สนาม BBL, ระบบกรองสระว่ายน้ำ Chemical free ,ห้องน้ำรวม

  สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อย สนาม BBL, ระบบกรองสระว่ายน้ำ Chemical free ,ห้องน้ำรวม

  O-NET ระดับเหรียญทองแดง และลำดับที่ 4 ของ เขต 1 ผลสำเร็จการสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ

  O-NET ระดับเหรียญทองแดง และลำดับที่ 4 ของ เขต 1 ผลสำเร็จการสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ
  Like Us On Facebook
  ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

  ผู้บริหารสถานศึกษา

  นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

  หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

  สถิติการสอบเข้า
  แผนผังที่ดิน