• ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 โรงเรียนกำแพงพิทยาคมและโรงเรียนวัชรวิทยา

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ

  ยินดีกับนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัด ป.6 ม.3

  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนวัชรวิทยา
  Like Us On Facebook
  ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

  ผู้บริหารสถานศึกษา

  นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

  หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

  สถิติการสอบเข้า
  แผนผังที่ดิน