• โครงการพลังงานสัญจร

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ

  กิจกรรมวันมาฆบูชา

  กิจกรรมวันมาฆบูชา

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโครงการห้องเรียนพิเศษ

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโครงการห้องเรียนพิเศษ

  ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 3

  ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 3

  “OPEN HOUSE” การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ

  "OPEN HOUSE" การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ

  ร่วมเล่นดนตรีไทยอังกะลุง

  ร่วมเล่นดนตรีไทยอังกะลุง

  กิจกรรมวันตรุษจีน

  กิจกรรมวันตรุษจีน

  กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ

  กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ

  เด็กกำแพงเพชรไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี

  เด็กกำแพงเพชรไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี

  กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

  กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
  Like Us On Facebook
  ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

  ผู้บริหารสถานศึกษา

  นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

  หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

  สถิติการสอบเข้า
  แผนผังที่ดิน