• กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  ทัศนศึกษานอกสถานที่ ไหว้พระ 5 วัด

  กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 1

  ทัศนศึกษานอกสถานที่ พิพิธภัณฑ์ บ้านเรือนไทย และพิพิธภัณฑ์

  กิจกรรมลูกเสือ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2558

  นำลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี

  กิจกรรมผ้าป่ากระทง

  -

  กิจกรรมการฝากเงินออม เพื่อฝึกการลงมือปฏิบัติจริงระดับชั้นอนุบาล3

  -

  ภาพบรรยากาศ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

  ภาพบรรยากาศ เปิดภาคเรียน

  ติวโอเน็ตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

  ติวโอเน็ตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

  กิจกรรมจิตศึกษา

  กิจกรรมจิตศึกษา วิทยาการโดย ผศ.ศันสนีย์ อ่อนท้วม

  ธนาคารโรงเรียน

  ภาพบรรยากาศการฝากเงินกับธนาคารโรงเรียนในสัปดาห์ที่สองของการเปิดภาคเรียน
  Like Us On Facebook
  ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

  ผู้บริหารสถานศึกษา

  นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

  หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

  สถิติการสอบเข้า
  แผนผังที่ดิน