• กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร

  ได้จัดกิจกรรมวันแม่ ขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2558
  Like Us On Facebook
  ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

  ผู้บริหารสถานศึกษา

  นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

  หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

  สถิติการสอบเข้า
  แผนผังที่ดิน