• กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกรกฎาคม และถวายเทียนจำนำพรรษา

  กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกรกฎาคม และถวายเทียนจำนำพรรษา

  กิจกรรม ศิล 5 ส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน “เด็กดี มีศีลและปัญญา” โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร

  กิจกรรม ศีล 5

  เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 คณะครูโรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบ Brain-Based Learning โดยทีมงานจากโรงเรียนวัดหนองโรง จ.นครสวรรค์ (รร.ต้นแบบ BBL ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

  Brain-Based Learning

  วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นำโดย ผอ.กลุ่ม สช. คุณบุญเลิศ เสียงสุขสันติ ศน.บุญลักษ์ อึ้งชัยพงษ์ และคุณฉันทนา คงคารัตน์ มาตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาและให้คำแนะนำกับโรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคารเป็นอย่างดีมาก

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน

  เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 คุณหมอสุพจน์ บุญประสงค์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง ได้มาทำการตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคารขอขอบคุณคุณหมอและเจ้าหน้าที่มา ณ โอกาสนี้

  -

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ทางโรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ได้จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ

  เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2558 คณะครูโรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ได้เข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษ Toltal Solutions Training 2015 ณ โรงแรม Ruean Phae Royal Park จังหวัดพิษณุโลก โดยทีมงานจาก Organized by SE-Education

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ

  “โครงการออมทรัพย์โรงเรียน” ผ่านธนาคาร ธกส. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมด้านการประหยัดอดออมให้กับนักเรียน

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ

  มอบเกียรติบัตร ให้แด่ลูกเสือ ที่สำเร็จการอบรม หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ

  การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ ลานทรัพย์ปัญญา โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ
  Like Us On Facebook
  ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

  ผู้บริหารสถานศึกษา

  นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

  หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

  สถิติการสอบเข้า
  แผนผังที่ดิน