• โครงการอบรมธรรม วิถีธรรม วิถีพุทธ รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ค. 58 ณวัดหนองปลิง

  โครงการอบรมธรรม วิถีธรรม วิถีพุทธ รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ค. 58 ณวัดหนองปลิง

  สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อย สนาม BBL, ระบบกรองสระว่ายน้ำ Chemical free ,ห้องน้ำรวม

  สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อย สนาม BBL, ระบบกรองสระว่ายน้ำ Chemical free ,ห้องน้ำรวม

  O-NET ระดับเหรียญทองแดง และลำดับที่ 4 ของ เขต 1 ผลสำเร็จการสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ

  O-NET ระดับเหรียญทองแดง และลำดับที่ 4 ของ เขต 1 ผลสำเร็จการสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ

  ขอแสดงความยินดี ครูภรภัทร รัตนเจริญ ได้รับทุน SEAMEO RECSAM ณ ประเทศ มาเลเซีย

  ขอแสดงความยินดี ครูภรภัทร รัตนเจริญ ได้รับทุน ศูนย์อบรมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สำหรับอาเซียน ณ ประเทศ มาเลเซีย

  กิจกรรม อบรมวิทยาศาตร์ Gakken japan by se-ed โดยครูแกนนำ

  กิจกรรม อบรมวิทยาศาตร์ Gakken japan by se-ed โดยครูแกนนำ

  ประเพณีที่คุณครูและบุคลากรในโรงเรียนรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และผู้บริหาร

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ
  Like Us On Facebook
  ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

  ผู้บริหารสถานศึกษา

  นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

  หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

  สถิติการสอบเข้า
  แผนผังที่ดิน