• กิจกรรมสาระวิชาภาษาอังกฤษนำโดย Teacher Michagl Jose Collisso

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ

  The Project Approach (การเรียนการสอนแบบโครงการ) ระดับชั้นปฐมวัย อนุบาล 1–3

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ

  โครงการเข้าค่ายอบรม วิถีธรรม วิถีพุทธ ของหนูน้อยชั้นอนุบาล

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ

  Open House Project Approach

  Open house ผู้ปกครองเยี่ยมชมโครงการภายในห้องเรียน

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ

  โครงการวิธีธรรม วิธิพุทธ ณ วัดหนองปลิง

  โครงการวิธีธรรม วิธิพุทธ ณ วัดหนองปลิง

  Congratulations ประจำปี 2557 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6,มัธยมศึกษาปีที่ 3

  Congratulations ประจำปี 2557 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6,มัธยมศึกษาปีที่ 3 แด่ผู้สำเร็จ ทั้งหมด 105 คน แบ่งเป็น ป.6 58 คน และ ม.3 47 คน

  Congratulations ประจำปี 2557 ระดับชั้นอนุบาล 3

  Congratulations ประจำปี 2557 ระดับชั้นอนุบาล 3 ในวันที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 - 11.30 น

  ประกาศรับสมัครนักเรียน เด็กเล็ก อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

  ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2558

  มาตรฐานการสอน

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ
  Like Us On Facebook
  ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

  ผู้บริหารสถานศึกษา

  นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

  หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

  สถิติการสอบเข้า
  แผนผังที่ดิน