• งานกีฬาไทพ์คัพ

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ

  โครงการศึกษาดูงาน โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคารได้นำคณะครูไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ...
  Like Us On Facebook
  ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

  ผู้บริหารสถานศึกษา

  นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

  หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

  สถิติการสอบเข้า
  แผนผังที่ดิน