โครงการพลังงานสัญจร

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยา ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด จัดกิจกรรม เปิดโลกก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน ให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

12768307_980864812006371_4002586479173035922_o
12794930_980864552006397_806151575247961405_o 12792197_980863745339811_4770536736534529608_o
12514059_980864322006420_6157688745395564548_o 10683602_980864515339734_3359756572989607987_o
Like Us On Facebook
ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

สถิติการสอบเข้า
แผนผังที่ดิน