สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร คือ ต้นไม้กัลปพฤกษ์และดอกบัวของพระพุทธเจ้าให้นักเรียนเติบโตเป็นคนดีมีคุณธรรม สามารถประกอบสัมมาอาชีพและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เจริญรุ่งเรือง

โดยอักษรย่อว่า ท.ส.

 


 

สีประจำโรงเรียน

สีเหลืองทอง

 


 

เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนทรัพย์สถิตย์


ทรัพย์สถิย์ ยามเรียนเพียรศึกษา

รับวิชา จากครูไม่รู้เบื่อ  

มิ่งสถาน ศึกษา งามอเครือ

เหนือหรือใต้ใจยังคง

ครั้นยามเล่น เราเล่นสนุกสนาน

ยิ้มสำราญ ระรื่น ชื่นใจอยู่

พอทำงาน ประสาน กำลังพลู

ร่วมต่อสู้ ทุกคน จนเสร็จงาน

การกีฬา จะมา แบบไหน

พร้อมใจกาย ต่อสู้ อยู่ทุกเมื่อ

อาจอง ทรนง ดุจดังเกลือ

ทุกๆเมื่อ เชื่อใจ ในความเค็ม

เหล็กที่แข็ง แรงใจ เราแข็งนัก

รักทุกยาม พวกพ้อง น้องและพี่

สู่ทิศใด ใฝ่สร้าง แต่ความดี

เพื่อเป็นศรี ของศาส และชาติไทย


Like Us On Facebook
ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

สถิติการสอบเข้า
แผนผังที่ดิน