ภาพบรรยากาศ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารมีกำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการจัดการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่

12271559_1523605861300707_792781892_o
12255735_1523605801300713_2030197019_o12268952_1523610947966865_34702218_o
IMG_5923IMG_5936
IMG_5872 IMG_5891
IMG_5808 IMG_5798
IMG_5944
IMG_5943 IMG_5949
Like Us On Facebook
ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

สถิติการสอบเข้า
แผนผังที่ดิน