ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 3

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนจัดการประชุมประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 3
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนขึ้นชั้นประถมปีที่ 1 มีการสาธิตการสอนของ
ห้องเรียนสองภาษา Bilingual Program (ฺBP) และการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

12440676_972422136183972_3002101540970373402_o
12697468_972422836183902_701102717276344951_o
12694702_972423736183812_1788388328664366107_o
12694969_972423306183855_7329973853438480660_o
12715875_972421126184073_1291124915133479483_o
12697098_972423926183793_1407594987600288304_o 12711107_972424002850452_4809067943933838460_o
12698137_972421012850751_6470610865811878492_o 12716082_972424256183760_6825016529125005931_o
12696981_972421679517351_7804137999081105680_o 12711202_972422166183969_5526510231537169372_o
12697442_972422059517313_1952917319512159508_o12715982_972422309517288_2356537215921284537_o
Like Us On Facebook
ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

สถิติการสอบเข้า
แผนผังที่ดิน