นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโครงการห้องเรียนพิเศษ

ยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโครงการห้องเรียนพิเศษระดับมัธยม โรงเรียนวัชรวิทยา
ห้อง E-SMART , สสวท. ,Education Hubและสำรอง ทั้ง 8 คน ประจำปีการศึกษา 2559

1936223_986106434815542_7339551399610653728_n
12718233_986101681482684_529199407150884459_n
12799334_986101678149351_7324625974625426040_n
12832543_986101711482681_605660421865290219_n

 

Like Us On Facebook
ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

สถิติการสอบเข้า
แผนผังที่ดิน