โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร  นำนักเรียนและผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วม งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ  60 พรรษา 2558  “ลูกเสือสานสู่ฝัน สานสัมพันธ์สู่อาเซียน”  ในวันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร  โดยมี นายก อบจ. เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้
11994485_1002155586503680_200495456_n
11997955_1002158543170051_771968232_n
11997052_1002158523170053_642136371_n
11997212_1002158503170055_370336217_n
11997291_1002158546503384_1409162406_n
11998537_1002158266503412_1610766453_n
11997104_1002157956503443_670543755_n
11997243_1002158459836726_2069094001_n
Like Us On Facebook
ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

สถิติการสอบเข้า
แผนผังที่ดิน