19290_796396857119835_439986029304901813_n

11024608_796396867119834_3030690670870909803_n

11039913_796397040453150_2979752413546540957_n

11043032_796397213786466_7262938699376306777_n

11046661_796397473786440_6185053140502777828_nเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ เนื่องจากนักเรียนทั้ง 2 ระดับชั้นได้สำเร็จการศึกษาในระดับหนึ่ง ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนต่อไป

Like Us On Facebook
ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

สถิติการสอบเข้า
แผนผังที่ดิน