โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคารได้นำ นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 3 ทัศนศึกษานอกสถานที่
ณ บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง บ้านลานหิน ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นักเรียนได้ความรู้นอกห้องเรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและได้รับส่วนบุญ มีความสุข สนุกสนาน ทางโรงเรียนดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ทัศนศึกษา ชั้น ป.3 _3520
ทัศนศึกษา ชั้น ป.3 _178 ทัศนศึกษา ชั้น ป.3 _444
ทัศนศึกษา ชั้น ป.3 _3119 ทัศนศึกษา ชั้น ป.3 _1826
ทัศนศึกษา ชั้น ป.3 _1168 ทัศนศึกษา ชั้น ป.3 _3762
S__8593470

 

Like Us On Facebook
ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

สถิติการสอบเข้า
แผนผังที่ดิน