ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคารได้นำ นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 2 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ไหว้พระ 5 วัด ภายในอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้แก่ 1.ศาลหลักเมือง 2.วัดเทพโมฬี 3.วัดเสด็จ 4.วัดบาง 5.วัดกำแพงเพชร นักเรียนได้ความรู้ นอกห้องเรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและได้รับส่วนบุญ มีความสุข สนุกสนาน ทางโรงเรียน ดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
12274683_1273549466004093_8285802329594933538_n
11047597_1273549492670757_5203239984073003852_n 11221891_1273549889337384_6631565838280711040_n
11251814_1273549999337373_2234518931157216562_n 12289763_1273549692670737_7804673261874997586_n
12295372_1273549909337382_5378981149496111724_n
12311230_1273549532670753_6425464645126156867_n 12301550_1273549746004065_94300853820121532_n
12279033_1273550026004037_6601443397415815851_n
Like Us On Facebook
ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

สถิติการสอบเข้า
แผนผังที่ดิน