นักเรียนระดับประถมปีที่ 1 ได้ทัศนศึกษานอกสถานที่ พิพิธภัณฑ์ บ้านเรือนไทย และพิพิธภัณฑ์ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนสนุกสนาน มีความสุขได้ความรู้
ตามนโยบายของรัฐ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
12299497_10206106411918244_616866279_o
12315344_10206106411958245_2052194222_o 12308865_10206106419238427_714908389_n
12314778_10206106411598236_340600114_o 12311454_10206106411238227_191366169_o
12305746_10206106418998421_2076802076_n
12282879_10206106419158425_1229546132_n 12271581_10206106411518234_377042282_o
12315204_10206106411358230_2068876114_o 12297844_10206106411718239_136689869_o
12295033_10206106411758240_703521801_o
Like Us On Facebook
ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

สถิติการสอบเข้า
แผนผังที่ดิน