SAM_0021 SAM_0006
SAM_0010 SAM_0016
SAM_0019 SAM_0020
SAM_0023 SAM_0027
SAM_0028 SAM_0029
SAM_0032 SAM_0033
SAM_0038 SAM_0041
SAM_0045 SAM_0046
SAM_0042 SAM_0056
SAM_0001
           

        วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร  จัดการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ณ ลานทรัพย์ปัญญา  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน  นางกรุณา  รัตนเจริญ  กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และรับชมการแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูประจำชั้นอย่างใกล้ชิด เเพราะวัยนี้เป็นวัยที่สำคัญมากเรื่องการดูแลและเอาใจใส่ 

 

Like Us On Facebook
ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

สถิติการสอบเข้า
แผนผังที่ดิน