ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรมโรงเรียน

ติดต่อสอบถามข้อมูล / แผนที่

347 หมู่6 กำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (จังหวัดกำแพงเพชร) 62000