• ข่าวประชาสัมพันธ์

 • อ่านทั้งหมด...
 • ผลการสอบ O-NET 59 มากกว่าระดับประเทศ

  ผลการสอบ O-NET 59 มากกว่าระดับประเทศ

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 โรงเรียนกำแพงพิทยาคมและโรงเรียนวัชรวิทยา

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ

  ยินดีกับนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัด ป.6 ม.3

  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนวัชรวิทยา

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโครงการห้องเรียนพิเศษ

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโครงการห้องเรียนพิเศษ

  วันที่ 6-11 กันยายน 2558 นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์และเขียนรายงานรูปแบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเนเชอรัล ปาร์ค รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

  -

  งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา 2558 “ลูกเสือสานสู่ฝัน สานสัมพันธ์สู่อาเซียน” วันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร

  -

  วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นำโดย ผอ.กลุ่ม สช. คุณบุญเลิศ เสียงสุขสันติ ศน.บุญลักษ์ อึ้งชัยพงษ์ และคุณฉันทนา คงคารัตน์ มาตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาและให้คำแนะนำกับโรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคารเป็นอย่างดีมาก

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน

  เข้ารับรางวัลเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )

  เข้ารับรางวัลเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )

  สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อย สนาม BBL, ระบบกรองสระว่ายน้ำ Chemical free ,ห้องน้ำรวม

  สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อย สนาม BBL, ระบบกรองสระว่ายน้ำ Chemical free ,ห้องน้ำรวม

  O-NET ระดับเหรียญทองแดง และลำดับที่ 4 ของ เขต 1 ผลสำเร็จการสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ

  O-NET ระดับเหรียญทองแดง และลำดับที่ 4 ของ เขต 1 ผลสำเร็จการสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ
 • ภาพกิจกรรม

 • โครงการ/กิจกรรมโรงเรียน

 • อ่านทั้งหมด...
 • โครงการพลังงานสัญจร

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ

  กิจกรรมวันมาฆบูชา

  กิจกรรมวันมาฆบูชา

  ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 3

  ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 3

  “OPEN HOUSE” การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ

  "OPEN HOUSE" การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ

  ร่วมเล่นดนตรีไทยอังกะลุง

  ร่วมเล่นดนตรีไทยอังกะลุง
    กิจกรรมปฐมวัย   อ่านทั้งหมด...  

  “OPEN HOUSE” การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ

  "OPEN HOUSE" การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ

  กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนระดับชั้นอนุบาล

  กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนระดับชั้นอนุบาล

  กิจกรรมนิทานพาเพลิน : การแสดงละครสร้างสรรค์ ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ในวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2558 ณ ลานทรัพย์ปัญญา โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร

  -

  เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 คุณหมอสุพจน์ บุญประสงค์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง ได้มาทำการตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคารขอขอบคุณคุณหมอและเจ้าหน้าที่มา ณ โอกาสนี้

  -

  การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ ลานทรัพย์ปัญญา โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ
    กิจกรรมประถมศึกษา   อ่านทั้งหมด...  

  กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

  กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  ทัศนศึกษานอกสถานที่ ไหว้พระ 5 วัด

  เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 คุณหมอสุพจน์ บุญประสงค์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง ได้มาทำการตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคารขอขอบคุณคุณหมอและเจ้าหน้าที่มา ณ โอกาสนี้

  -

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ทางโรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ได้จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ

  โครงการอบรมธรรม วิถีธรรม วิถีพุทธ รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ค. 58 ณวัดหนองปลิง

  โครงการอบรมธรรม วิถีธรรม วิถีพุทธ รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ค. 58 ณวัดหนองปลิง
    กิจกรรมมัธยมศึกษา   อ่านทั้งหมด...  

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ทางโรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ได้จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ

  มอบเกียรติบัตร ให้แด่ลูกเสือ ที่สำเร็จการอบรม หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ

  โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมเดินสวนสนาม ณ สนามกีฬาชากังราว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ

  โครงการอบรมธรรม วิถีธรรม วิถีพุทธ รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ค. 58 ณวัดหนองปลิง

  โครงการอบรมธรรม วิถีธรรม วิถีพุทธ รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ค. 58 ณวัดหนองปลิง

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557

  ข้อความย่อแต่ละหมวดหมู่ที่โชว์ตรงหน้าเว็บ
    ห้องเรียน Expert   อ่านทั้งหมด...  

  กิจกรรม Foreign Food Activity English camp

  -
  Like Us On Facebook
  ผอ.กรุณา รัตนเจริญ

  ผู้บริหารสถานศึกษา

  นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ

  หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและ EP

  สถิติการสอบเข้า
  แผนผังที่ดิน